Krediti

DUGOROČNI KREDITI DO 24 MJESECA – AKCIJSKI KREDITI

- iznos kredita: do 20.000 KM

- namjena kredita: nenamjenski krediti

- rok otplate: do 24 mjeseca

- kamatna stopa: 4,90% na godišnjem nivou, EKS 6,37%, FIKSNA,

za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

5,40% na godišnjem nivou, EKS 7,12%, FIKSNA,  za ostale klijente Banke

- naknada za obradu zahtjeva: 1,20% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji

redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

1,40% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika

- kao dodatno obezbjeđenje može se ugovoriti sudužnik po kreditu

 

 

NOVA GODINA-NOVA PRILIKA!!!

KREDITI ZA STAMBENE POTREBE MLADIH

Namijenjeni zaposlenicima: javnih preduzeća, budžetskih organizacija, finansijskih institucija

i solventnih firmi čija starosna dob u momentu podnošenja zahtjeva za kredit ne prelazi 40

godina.

- iznos kredita: do 150.000 KM

- namjena kredita: kupovina stana ili kuće, izgradnja kuće

- rok otplate: do 20 godina

- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + 5,5%, EKS 6,21%, promjenljiva              

EURIBOR se utvrđuje na dane: 01.05. i 01.11.

- naknada za obradu zahtjeva: 1,50% od iznosa odobrenog kredita

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika, sudužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika, sudužnika

- upis hipoteke na nekretninu

 

KREDITI ZA KUPOVINU STANOVA U IZGRADNJI

Namijenjeni zaposlenicima: javnih preduzeća, budžetskih organizacija, finansijskih institucija

 i solventnih firmi.

- iznos kredita: do 150.000 KM

- namjena kredita: kupovina stanova u izgradnji čiju izgradnju vrši preduzeće

''MS&WOOD'' d.d. Sarajevo

- rok otplate: do 20 godina

- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + 6,5%, EKS 7,21%, promjenljiva,

za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i 

šestomjesečni EURIBOR + 7,5%, EKS 8,29%, promjenljiva, za ostale klijente Banke

EURIBOR se utvrđuje na dane: 01.05. i 01.11.

- naknada za obradu zahtjeva: 1,00% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji

redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

1,50% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika, sudužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika, sudužnika

- upis hipoteke na nekretninu koja se finansira

 

KRATKOROČNI BESKAMATNI KREDITI FIZIČKIH LICA – AKCIJSKI KREDITI

- iznos kredita: do 10.000 KM

- namjena kredita: nenamjenski kredit

- rok otplate: do 12 mjeseci

- kamatna stopa: 0%

- naknada za obradu zahtjeva: 4,9% od iznosa odobrenog kredita (EKS od 10,04%)

za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i 

5,4% od iznosa odobrenog kredita (EKS od 11,13%) za ostale klijente Banke

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika

- ostali instrumenti obezbjeđenja ukoliko se ocijeni da je potrebno

 

DUGOROČNI KREDITI ZA CILJANU GRUPU AKCIJSKI KREDITI

Namijenjeni zaposlenicima: JP EP BiH d.d. Sarajevo, svih područnih Elektrodistribucija uključujući i Zavisna društva–rudnike, Termoelektrane, Cementare Kakanj, BH Telecom, BH Pošta, FDS dd Sarajevo, PIO/MIO, javnih preduzeća, budžetskih organizacija, banaka, osiguravajućih kuća i drugih finansijskih institucija

- iznos kredita: do 50.000 KM

- namjena kredita: nenamjenski krediti, i u svrhu zatvaranja kredita

- rok otplate: do 7 godina

- kamatna stopa: 6,50% na godišnjem nivou, EKS 7,14%, FIKSNA,

za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

7,4% na godišnjem nivou, EKS 8,31%, FIKSNA, za ostale klijente Banke

- naknada za obradu zahtjeva: 1,20% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji

redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

1,80% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika

- kao dodatno obezbjeđenje može se ugovoriti sudužnik po kreditu, upis hipoteke na nekretninu, polica osiguranja kredita i drugi instrumenti obezbjeđenja kredita

 

 

DUGOROČNI KREDITI ZA ZAPOSLENIKE SOLVENTNIH FIRMI I PENZIONERE

AKCIJSKI KREDITI

Namijenjeni zaposlenicima: solventnih firmi, penzionerima i licima koja imaju redovna mjesečna primanja

 - iznos kredita: do 50.000 KM

- namjena kredita: nenamjenski krediti, i u svrhu zatvaranja kredita

- rok otplate: do 5 godina

- kamatna stopa:7,50% na godišnjem nivou, EKS od 8,36%, FIKSNA

- naknada za obradu zahtjeva: 1,20% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji

redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

1,80% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika

- kao dodatno obezbjeđenje može se ugovoriti sudužnik po kreditu, upis hipoteke na nekretninu, polica osiguranja kredita i drugi instrumenti obezbjeđenja kredita

 

DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM

ZA CILJANU GRUPU AKCIJSKI KREDITI

Namijenjeni zaposlenicima: JP EP BiH d.d. Sarajevo, svih područnih Elektrodistribucija uključujući i Zavisna društva–rudnike, Termoelektrane, Cementare Kakanj, BH Telecom, BH Pošta, FDS dd Sarajevo, PIO/MIO, javnih preduzeća, budžetskih organizacija, banaka, osiguravajućih kuća i drugih finansijskih institucija

- iznos kredita: do 50.000 KM

- namjena kredita: nenamjenski krediti, i u svrhu zatvaranja kredita

- rok otplate: do 10 godina

- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + 6,0%, EKS 6,86%, promjenljiva,

za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i 

šestomjesečni EURIBOR +6,9%, EKS 7,97%, promjenljiva, za ostale klijente Banke

EURIBOR se utvrđuje na dane: 01.05. i 01.11.

- naknada za obradu zahtjeva: 1,2% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji

redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

1,8% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika

- kao dodatno obezbjeđenje može se ugovoriti sudužnik po kreditu, upis hipoteke na nekretninu, polica osiguranja kredita i drugi instrumenti obezbjeđenja kredita

 

DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM

ZA ZAPOSLENIKE SOLVENTNIH FIRMI I PENZIONERE AKCIJSKI KREDITI

Namijenjeni zaposlenicima: solventnih firmi, penzionerima i licima koja imaju redovna mjesečna primanja

- iznos kredita: do 50.000 KM

- namjena kredita: nenamjenski krediti, i u svrhu zatvaranja kredita

- rok otplate: do 7 godina

- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + 7,2%, EKS 8,26%, promjenljiva,

EURIBOR se utvrđuje na dane: 01.05. i 01.11.

- naknada za obradu zahtjeva: 1,2% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji

redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci i

1,8% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke

-instrumenti obezbjeđenja:

- ovjerena saglasnost za zapljenu računa po pristanku dužnika

- mjenica sa mjeničnom izjavom dužnika

- kao dodatno obezbjeđenje može se ugovoriti sudužnik po kreditu, upis hipoteke na nekretninu, polica osiguranja kredita i drugi instrumenti obezbjeđenja kredita

Napomena:

 EKS – efektivna kamatna stopa izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita

EURIBOR - Međunarodna referentna kamatna stopa, na dan 01.11.2013. godine iznosi 0,341%

Dugoročni krediti se odobravaju uz valutnu klauzulu u EUR valuti.

 

 
              Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

 nudi vam pored navedenih i slijedeće vrste kredita:

 

 

KRATKOROČNI KREDITI

 

KREDITI NA BAZI OROČENIH SREDSTAVA

NENAMJENSKI KREDITI DO 6 I DO 12 MJESECI

ROBNI I NAMJENSKI KREDITI DO 12 MJESECI

DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

DUGOROČNI KREDITI

 

NENAMJENSKI POTROŠAČKI KREDITI DO 5 GODINA

NENAMJENSKI POTROŠAČKI KREDITI OD 5 DO 10 GODINA

NENAMJENSKI KREDITI ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

NENAMJENSKI HIPOTEKARNI KREDITI

STAMBENI KREDITI

KREDITI ZA OTKUP POSLOVNIH PROSTORA

KREDITI NA BAZI DEPOZITA 1:3

KREDITI NA BAZI OROČENIH SREDSTAVA

ROBNI KREDITI

REVOLVING KREDITI PO KREDITNOJ  KARTICI

 

Dugoročni krediti se odobravaju uz valutnu klauzulu u EUR valuti.

 

 

Anketno pitanje
Da li Vam se svidja novi web site ?
Da
Ne
Ne znam